Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (204) - Sv. Izák Sýrsky - Pocta uteká od človeka, ktorý na ňu poľuje

11.10.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: Pocta uteká od človeka, ktorý na ňu poľuje; ale kto od nej uteká, toho pocta uloví a stane sa pre všetkých ľudí zvestovateľom jeho pokory.“


Facebook Youtube