Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (25) - Prijmi silu

08.11.2020 | S Božím slovom

Ani elektrinu nevidieť, no keď sa jej dotkne niekto s rozdielnym nábojom, spustí jej prúd. V duchovnej oblasti to platí podobne ... Pri pohľade na prečerpávaciu elektráreň Ružín duchovný otec Adam Mackovjak číta a opisuje evanjelium o žene, čo sa správne dotkla Ježiša.


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language