Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (28) - Naplnenie zákona

29.11.2020 | S Božím slovom

Veľmi ľahko sa nám môže stať, že sa nám pokriví nielen pohľad na autority, ale aj na prikázania a zákony, ktoré máme dodržiavať. Sú pre nás balvanom, ktorý nám nedovoľuje nielen voľne dýchať, ale zatláča aj náš pohľad čoraz nižšie. Ohnutý človek je tak sústredený len sám na seba a nevie sa pozrieť hore. Ježiš Kristus je schopný dotknúť sa a vyrovnať každého človeka. Neustále tak zjavuje moc svojej lásky, silnejšej než smrť.
Facebook Instagram Youtube