Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (293) - Pripravenosť na negatívne reakcie

08.01.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky pokračuje v upozornení pre tých, ktorí sa chcú vydať na cestu asketického života. Pripravuje ich na skutočnosť, že pestovanie čností skrze pôst a stíšenie nemusí vyvolať iba priaznivé reakcie okolia.


Facebook Instagram Youtube