Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Redemptoristi oslavujú 100. výročie ich príchodu na Slovensko

26.01.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 243: Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa, inak nazývaná aj ako redemptoristi, si v tomto roku pripomenie 100. výročie svojho príchodu na Slovensko. Stropkov, ako mesto s prvým vybudovaným kláštorom redemptoristov, sa stane centrom slávností na počesť tohto výročia. Rehoľa vznikla, aby mohla pomáhať a evanjelizovať chudobných a opustených.
75 rokov od svojho vzniku slávi aj viceprovincia redemptoristov v Michalovciach. Členovia Kongregácie si taktiež pripomenú 110 rokov od narodenia redemptoristu otca Jána Mastiliaka CSsR.
Kňazi z Kongregácie nám porozprávali, aké je to byť redemptoristom a čo všetko toto rozhodnutie obnáša.


Facebook Instagram Youtube