Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (334) - Pohltený ohromným úžasom

18.02.2021 | Otcovia Púšte

Stav čistej modlitby je darom zhora, je to pôsobenie Svätého Ducha v človeku, ktoré akoby odhŕňa závoj, ktorý visí medzi týmto svetom a svetom budúcim.


Facebook Instagram Youtube