Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Podporte LOGOS

Veríme, že každý z Vás si podľa svojich možností nájde priestor, ako sa stať súčasťou tohto výnimočného projektu. Spolu sa podieľajme na tom, aby váha kresťanského hlasu mala silu a neutíchala.

Modlitba rozširuje naše srdce a vďaka nej sme schopní prijať Božie slová. Modlitbou sa pripravujeme na hlásanie viery a bez modlitby by nebola ani činnosť mediálneho projektu LOGOS úplná. Podporte nás a tento projekt aj na duchovnej úrovni a spoločne tvorme dobré dielo.

Finančná forma pomoci je pre existenciu projektu LOGOS nevyhnutná. Fungovanie projektu vyžaduje náklady, ktoré pre charakter projektu LOGOS nie je možné pokryť spôsobmi, ktoré využívajú komerčné médiá - inzercia.

1. Pravidelné príspevky formou bankového prevodu.

2. Pravidelné mesačné príspevky cez službu SIPO.

3. Finančné príspevky prostredníctvom kúpy produktov zameraných na rozšírenie povedomia o fungovaní      projektu LOGOS a ručne vyrábaných predmetov s náboženskou tématikou.

Praktická pomoc priaznivcov projektu LOGOS je nemenej dôležitá. Pomôžte nám posúvať obsah tohto mediálneho projektu ďalej a hľadať nové srdcia, ktoré túžia po kristovom vedení.

 

1. Šírte povedomie o fungovaní mediálneho projektu LOGOS TV. Staňte sa našou posilou. Stojíme o každú zmienku a posúvanie jeho dobrého mena medzi veriacimi.

2. Zdieľajte príspevky a mediálnu tvorbu LOGOS TV na sociálnej sieti.

3. Odoberajte youtube kanál LOGOS TV a prispejte k vyššej návštevnosti jeho domovskej stránky www.logos.tv, kde nájdete všetky informácie o projekte.

4. Nakupujte tematické predmety zamerané na zvýšenie povedomia o činnosti LOGOS TV, rozšírte rady jej divákov.

5. Pošlite nám námety na spracovanie a reportáže.

6. Zašlite nám spätnú väzbu. Sme tu pre Vás a tvoríme pre Vás. A na Vašom názore nám záleží. Využite sociálne siete, mailovú adresu, alebo youtube kanál.

Náboženské televízie u nás aj vo svete fungujú z pravidelných drobných príspevkov jednotlivcov. Z nich sú hradené náklady spojené s výrobou relácií a vysielania. Aj televízia LOGOS túto pomoc potrebuje pre svoj ďalší rozvoj. Ak má toto dielo prežiť a rásť potrebujeme Vašu pomoc. Pre nekomerčný charakter projektu je pomoc zo strany divákov výslovne nevyhnutná.

Vyzývame preto na trvalú podporu projektu každého, kto v ňom vidí zmysel. Len s Božou a Vašou podporou môže toto dielo rásť a posúvať sa dopredu. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

Ďalšie informácie nájdete v závere tohto videa

Touto cestou Vás prosíme o pomoc, ďakujeme.
VÚB Banka
IBAN:
SK55 0200 0000 0038 1828 7654
SWIFT:
SUBASKBX
Číslo účtu:
381 828 7654 / 0200

Facebook Youtube