2% z dane

Najnovšie videá

OTCOVIA PÚŠTE (384) Sv. Izák Sýrsky - Oslabiť vplyv tela

OTCOVIA PÚŠTE (384) Sv. Izák Sýrsky - Oslabiť vplyv tela

09.04.2021 | Otcovia Púšte

Bez radikálneho nasadenia asketických zbraní, ktorými je predovšetkým modlitba, pôst a...

HOMÍLIA - O. PETER IĽKO - Nezaujímala nás spoveď, ale nákup pancreolanu

HOMÍLIA - O. PETER IĽKO - Nezaujímala nás spoveď, ale nákup pancreolanu

09.04.2021 | Homílie

O. Peter Iľko sa k nám prihovára svojou zaujímavou homíliou z pútnického centra v Ľutine....

GRIECHISCH-KATHOLISCHES MAGAZIN (247) - Collegium Orientale in Eichstätt

GRIECHISCH-KATHOLISCHES MAGAZIN (247) - Collegium Orientale in Eichstätt

08.04.2021 | Gréckokatolícky Magazín

Das Collegium Orientale ist ein einzigartiges Priesterseminar in der Welt, in welchem Seminaristen...

OTCOVIA PÚŠTE (383) SV. Izák Sýrsky - Pamätať na večnosť

OTCOVIA PÚŠTE (383) SV. Izák Sýrsky - Pamätať na večnosť

08.04.2021 | Otcovia Púšte

V závere tridsiatej druhej homílie svätý Izák Sýrsky nabáda, aby sme neustále pamätali na...

HOMÍLIA - VLADYKA JÁN BABJAK - Žijeme v tomto štáte, aj keď rozhodnutia sú, aké sú

HOMÍLIA - VLADYKA JÁN BABJAK - Žijeme v tomto štáte, aj keď rozhodnutia sú, aké sú

08.04.2021 | Homílie

Vladyka Ján Babjak SJ sa v homílii, ktorú Vám prinášame zamýšľa nad potrebou Eucharistie,...

ŽIVOT S KRISTOM - Verná, napriek vlastnej neviere

ŽIVOT S KRISTOM - Verná, napriek vlastnej neviere

08.04.2021 | Život s Kristom

Sú ľudia, ktorí aj keď sami nevládzu, rozhodnú sa byť oporou druhým. Sú ľudia, ktorí...

SESTRY SLUŽOBNICE: POMÁHAJÚ CHORÝM, NÚDZNYM ČI NECHCENÝM

SESTRY SLUŽOBNICE: POMÁHAJÚ CHORÝM, NÚDZNYM ČI NECHCENÝM

07.04.2021 | Pozvánka/Príhovor

Patria do byzantskej tradície a poznáme ich ako Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie....

OTCOVIA PÚŠTE (382) SV. IZÁK SÝRSKY - Rady pre zápas s vášňami

OTCOVIA PÚŠTE (382) SV. IZÁK SÝRSKY - Rady pre zápas s vášňami

07.04.2021 | Otcovia Púšte

Pozornosť, ktorú venujeme spoznanej malej túžbe má byť však veľmi krátka – má ísť iba...

Navštívili sme výnimočný kňazský seminár Collegium Orientale v Nemecku

Navštívili sme výnimočný kňazský seminár Collegium Orientale v Nemecku

07.04.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 247: Navštívili sme Collegium Orientale, jediný kňazský seminár na...

Prinášame Krista do Vašich sŕdc a domovov
Facebook Instagram Youtube