Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

O televízii

Projekt LOGOS TV vznikol v srdciach ľudí, ktorým záleží na kresťanskom učení a chcú jeho posolstvá sprostredkovať čo najširšiemu okruhu ľudí. Ľudia stojaci za LOGOS TV chcú šíriť krásu východného obradu, a tak prispievať k zvyšovaniu kresťanského sebavedomia a hrdosti v našej spoločnosti.

LOGOS TV súčasne mapuje činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a v zahraničí. Vyrába pre Vás kresťanské relácie a prináša živé prenosy svätých liturgií z chrámov a pútnických miest.

Logo projektu vyjadruje základné poslanie LOGOS TV - prinášať dnešnému človeku Krista. Názov je inšpirovaný textom prológu Jánovho evanjelia, kde je LOGOSom nazvaný samotný Kristus.

Veľká vďaka patrí nadovšetko Bohu, ale aj priaznivcom tejto televízie, bez ktorých by sme nemohli prinášať Krista do Vašich sŕdc a domovov. Ďakujeme za Vašu podporu!


Facebook Instagram Youtube