Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vízia, poslanie, hodnoty

Vízia: Spoločnosť žijúca podľa kresťanských duchovných hodnôt.

Poslanie:
Šírime kresťanstvo z prostredia východného obradu prostredníctvom:

  • živých televíznych prenosov z chrámov a pútnických miest,
  • televíznych relácií, ktoré zvyšujú kresťanské sebavedomie a hrdosť,
  • propagácie kresťanských a cirkevných aktivít.

Hodnoty:
Šírime kresťanstvo z prostredia východného obradu prostredníctvom:

  • Viera
  • Nádej
  • Láska
  • Pokoj
  • Blízkosť
  • Spoločenstvo

Televízia LOGOS – Prinášame Krista do Vašich sŕdc a domovov


Facebook Instagram Youtube