Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Užhorode
  • Gréckokatolícka eparchia v Košiciach
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
  • Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
  • Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi v Prahe
  • Byzantská katolícka eparchia v Parme
  • Eparchia Toronto

Putovanie do Betlehema

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Kristus je na zemi, radujte sa!

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Kristus je na zemi, radujte sa!

24.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Drahí veriaci, po našom 40-dňovom putovaní sme konečne došli do Betlehema, aby sme oslávili Boha,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Kristus je na zemi, radujte sa!

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Kristus je na zemi, radujte sa!

24.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Drahí veriaci, po našom 40-dňovom putovaní sme konečne došli do Betlehema, aby sme oslávili Boha,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (40) - Kristus prichádza na svet

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (40) - Kristus prichádza na svet

24.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Dnes sa chystá Panna v jaskyni zázračne porodiť večné Slovo. Raduj sa, celý svet, nad tou zvesťou....

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (39) - Počúvala a bola poslušná Božiemu slovu

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (39) - Počúvala a bola poslušná Božiemu slovu

23.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Šťastní sú preto tí, ktorých duša, počúvajúc Božie slovo a zachovávajúc ho, stáva sa matkou...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (38) - Neujíma sa anjelov, ale Abrahámovho potomstva

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (38) - Neujíma sa anjelov, ale Abrahámovho potomstva

22.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Preto sa evanjelista vysmieva a nebojí sa odhaliť vášne nášho rodu, hanebné skutky i choroby,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (37) - Kristus sa s nami naozaj podelil o bytie a prirodzenosť

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (37) - Kristus sa s nami naozaj podelil o bytie a prirodzenosť

21.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ak totiž napriek všetkému, čo bolo napísané, niektorí tvrdia, že Kristus sa zjavil iba iluzórne a...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (36) - Abrahám uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (36) - Abrahám uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť

20.12.2021 | Putovanie do Betlehema

„Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. Také bude tvoje potomstvo“ (Gn 15, 5). Kvôli tomuto...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (35) - Spravodlivý Jozef, počul si slová Pána

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (35) - Spravodlivý Jozef, počul si slová Pána

19.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ale Jozef Máriu nepoznal, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš (Mt 1, 25). Putovanie do Betlehema...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (34) - Jozef prijal svoju manželku

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (34) - Jozef prijal svoju manželku

18.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Tieto anjelove slová, ktoré Jozef prijal vo sne, sú naplnením prisľúbenia či prísahy, vo viere, pre...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (33) - Milovaní, prichádza Stvoriteľ a Učiteľ

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (33) - Milovaní, prichádza Stvoriteľ a Učiteľ

17.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel (Mt 1, 24). Putovanie do Betlehema môžete...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (32) - Povedz mi, milý môj, kde pásavaš svoje stádo?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (32) - Povedz mi, milý môj, kde pásavaš svoje stádo?

16.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Teší nás, že môžeme uvažovať o tom, po akej ceste k nám Pán prichádza, lebo jeho cesty sú "cesty...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (31) - Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (31) - Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš

15.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Pri zvestovaní narodenia sa uvádza: Dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Teraz...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (30) - Jozef sa bál zarmútiť Boha

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (30) - Jozef sa bál zarmútiť Boha

14.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (29) - Vy sami dobre viete, čo je to žiarlivosť

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (29) - Vy sami dobre viete, čo je to žiarlivosť

13.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Aj my poznáme mnohých, ktorí radšej siahnu na život, než by malo na nich upadnúť podozrenie alebo by...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (28) - Poslaný ohlasovať ľuďom blížiacu sa spásu

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (28) - Poslaný ohlasovať ľuďom blížiacu sa spásu

12.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keďvystúpil pred...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (27) - On nám priniesol pravé svetlo poznania

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (27) - On nám priniesol pravé svetlo poznania

11.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Pán nás našiel sediacich vo tme a v tieni smrti, trápených dlhodobou slepotou hriechu a nevedomosti,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (26) - Čakal som hrozno, ale rodila len tŕnie

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (26) - Čakal som hrozno, ale rodila len tŕnie

10.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Veď kto by mohol poznať nebeské milosrdenstvo Boha, keby ho sám Boh nebol ohlásil ľuďom? A ako ho...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (25) - Kdeže je teraz to, čo očakávam?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (25) - Kdeže je teraz to, čo očakávam?

09.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Po čom mohli tak vrúcne túžiť spravodliví, ak nie po tom, aby už prišiel Boh, spravodlivý a...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (24) - Pánova ruka bola s ním

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (24) - Pánova ruka bola s ním

08.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Aká veľká je štedrosť Božieho daru, ak je horlivosť našej viery pripravená prijať ho! Hľa,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (23) - Čím len bude tento chlapec?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (23) - Čím len bude tento chlapec?

07.12.2021 | Putovanie do Betlehema

"Požehnaný je Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A ty chlapček, budeš sa volať...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (22) - Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a pravda

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (22) - Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a pravda

06.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Nemôže byť milosrdný ten, kto sa vzdialil od pravdy, ani spravodlivým nemôže byť nik, komu je cudzie...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (21) - Mocnárov zosadil z trónov

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (21) - Mocnárov zosadil z trónov

05.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Veď ak človek vystiera svoje rameno, aby mohol niečo vykonať, nerobí tak azda preto, aby sa po jeho...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (20) - Čo čaká pokorných?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (20) - Čo čaká pokorných?

04.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Potom od osobitných darov, ktorými ju zahrnul, Mária prechádza
k Božím zámerom, ktoré sa...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (19) - Ó, ako sa tu prejavila mimoriadna láska!

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (19) - Ó, ako sa tu prejavila mimoriadna láska!

03.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Kto by mohol kedy dúfať, že On, zrodený z Otca pred vekmi, kvôli ľuďom sa narodí v čase a stane sa...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (18) - Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (18) - Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

02.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ján horel, lebo od Najvyššieho bol zoslaný oheň do lona Panny ústami Gabriela, aby prostredníctvom...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (17) - Uverila slovám pravého anjela

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (17) - Uverila slovám pravého anjela

01.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ranné svetlo sa stretlo s večernou tmou, priviedlo ju do rozpakov a ona nemohla zniesť jeho lúče. Mladá...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (16) - Uvažuj o jej pokore

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (16) - Uvažuj o jej pokore

30.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Hoci je vyvolená stať sa matkou, ona sa považuje za Pánovu služobnicu a nepovyšuje sa pre...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (15) - Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (15) - Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu

29.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Keď túžim niečo urobiť, prečo sa na to vypytuješ? Rozhodol som sa priviesť na svet dieťa, prečo...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (14) - On zatúžil za tvojou krásou a chce sa s tebou spojiť

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (14) - On zatúžil za tvojou krásou a chce sa s tebou spojiť

28.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Vstaň teda, zaodej sa rúchom tvojej slávy a vyzdob sa najdrahšími šperkami, lebo Pán našiel v tebe...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (13) - Jeho kráľovstvu nebude konca

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (13) - Jeho kráľovstvu nebude konca

27.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Určite je veľkým, kto si zaslúži volať sa Synom Najvyššieho. Veď ako by nemal byť veľký ten,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (12) - Aká si vznešená v jeho očiach

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (12) - Aká si vznešená v jeho očiach

26.11.2021 | Putovanie do Betlehema

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (11) - Čo znamená takýto pozdrav?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (11) - Čo znamená takýto pozdrav?

25.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Bola zdržanlivá, lebo mala obavy; bola opatrná, lebo ju udivovala táto nezvyčajná formulácia...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (10) - Bol zničený jed neposlušnosti

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (10) - Bol zničený jed neposlušnosti

24.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Počúvaj, dcéra, pozoruj a nakloň svoje ucho. Zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. Sám kráľ...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (9) - A meno panny bolo Mária

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (9) - A meno panny bolo Mária

23.11.2021 | Putovanie do Betlehema

To ona je tá vznešená hviezda, čo vzišla z Jakuba, ktorej lúč osvecuje celý vesmír, lúč, ktorého...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (8) - Nechcú ukázať, že sa ich túžby naplnili

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (8) - Nechcú ukázať, že sa ich túžby naplnili

22.11.2021 | Putovanie do Betlehema

„Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.”????

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (7) - Potrestaný mlčaním

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (7) - Potrestaný mlčaním

21.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Aj ľudský rozum, keď počúva o nebeských tajomstvách a Božích prisľúbeniach, o veciach, ktoré...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (6) - Žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (6) - Žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus

20.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (4) - Bude veľký pred Pánom

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (4) - Bude veľký pred Pánom

18.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom."...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (3) - Na počiatku bolo slovo

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (3) - Na počiatku bolo slovo

17.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba." Putovanie do Betlehema môžete sledovať...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (2) - Očisti ruky od chamtivosti

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (2) - Očisti ruky od chamtivosti

16.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Najprv rozpáľ svoju dušu horlivosťou, až potom vlož do nej modlitbu. Putovanie do Betlehema môžete...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (1) - V živote nie je nič pevné a stále

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (1) - V živote nie je nič pevné a stále

15.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Milí diváci, srdečne Vás pozývame sledovať ŠTYRIDSAŤDŇOVÉ PUTOVANIE DO BETLEHEMA – duchovnú...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Duchovná príprava

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Duchovná príprava

14.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Milí diváci, srdečne Vás pozývame sledovať ŠTYRIDSAŤDŇOVÉ PUTOVANIE DO BETLEHEMA – duchovnú...

Facebook Instagram Youtube