Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Užhorode
  • Gréckokatolícka eparchia v Košiciach
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
  • Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
  • Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi v Prahe
  • Byzantská katolícka eparchia v Parme
  • Eparchia Toronto

Putovanie do Betlehema

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (21) - Mocnárov zosadil z trónov

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (21) - Mocnárov zosadil z trónov

05.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Veď ak človek vystiera svoje rameno, aby mohol niečo vykonať, nerobí tak azda preto, aby sa po jeho...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (20) - Čo čaká pokorných?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (20) - Čo čaká pokorných?

04.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Potom od osobitných darov, ktorými ju zahrnul, Mária prechádza
k Božím zámerom, ktoré sa...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (19) - Ó, ako sa tu prejavila mimoriadna láska!

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (19) - Ó, ako sa tu prejavila mimoriadna láska!

03.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Kto by mohol kedy dúfať, že On, zrodený z Otca pred vekmi, kvôli ľuďom sa narodí v čase a stane sa...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (18) - Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (18) - Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

02.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ján horel, lebo od Najvyššieho bol zoslaný oheň do lona Panny ústami Gabriela, aby prostredníctvom...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (17) - Uverila slovám pravého anjela

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (17) - Uverila slovám pravého anjela

01.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ranné svetlo sa stretlo s večernou tmou, priviedlo ju do rozpakov a ona nemohla zniesť jeho lúče. Mladá...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (16) - Uvažuj o jej pokore

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (16) - Uvažuj o jej pokore

30.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Hoci je vyvolená stať sa matkou, ona sa považuje za Pánovu služobnicu a nepovyšuje sa pre...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (15) - Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (15) - Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu

29.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Keď túžim niečo urobiť, prečo sa na to vypytuješ? Rozhodol som sa priviesť na svet dieťa, prečo...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (14) - On zatúžil za tvojou krásou a chce sa s tebou spojiť

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (14) - On zatúžil za tvojou krásou a chce sa s tebou spojiť

28.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Vstaň teda, zaodej sa rúchom tvojej slávy a vyzdob sa najdrahšími šperkami, lebo Pán našiel v tebe...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (13) - Jeho kráľovstvu nebude konca

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (13) - Jeho kráľovstvu nebude konca

27.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Určite je veľkým, kto si zaslúži volať sa Synom Najvyššieho. Veď ako by nemal byť veľký ten,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (12) - Aká si vznešená v jeho očiach

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (12) - Aká si vznešená v jeho očiach

26.11.2021 | Putovanie do Betlehema

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (11) - Čo znamená takýto pozdrav?

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (11) - Čo znamená takýto pozdrav?

25.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Bola zdržanlivá, lebo mala obavy; bola opatrná, lebo ju udivovala táto nezvyčajná formulácia...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (10) - Bol zničený jed neposlušnosti

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (10) - Bol zničený jed neposlušnosti

24.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Počúvaj, dcéra, pozoruj a nakloň svoje ucho. Zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. Sám kráľ...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (9) - A meno panny bolo Mária

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (9) - A meno panny bolo Mária

23.11.2021 | Putovanie do Betlehema

To ona je tá vznešená hviezda, čo vzišla z Jakuba, ktorej lúč osvecuje celý vesmír, lúč, ktorého...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (8) - Nechcú ukázať, že sa ich túžby naplnili

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (8) - Nechcú ukázať, že sa ich túžby naplnili

22.11.2021 | Putovanie do Betlehema

„Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.”????

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (7) - Potrestaný mlčaním

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (7) - Potrestaný mlčaním

21.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Aj ľudský rozum, keď počúva o nebeských tajomstvách a Božích prisľúbeniach, o veciach, ktoré...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (6) - Žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (6) - Žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus

20.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám,...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (4) - Bude veľký pred Pánom

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (4) - Bude veľký pred Pánom

18.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom."...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (3) - Na počiatku bolo slovo

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (3) - Na počiatku bolo slovo

17.11.2021 | Putovanie do Betlehema

"Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba." Putovanie do Betlehema môžete sledovať...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (2) - Očisti ruky od chamtivosti

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (2) - Očisti ruky od chamtivosti

16.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Najprv rozpáľ svoju dušu horlivosťou, až potom vlož do nej modlitbu. Putovanie do Betlehema môžete...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (1) - V živote nie je nič pevné a stále

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (1) - V živote nie je nič pevné a stále

15.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Milí diváci, srdečne Vás pozývame sledovať ŠTYRIDSAŤDŇOVÉ PUTOVANIE DO BETLEHEMA – duchovnú...

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Duchovná príprava

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Duchovná príprava

14.11.2021 | Putovanie do Betlehema

Milí diváci, srdečne Vás pozývame sledovať ŠTYRIDSAŤDŇOVÉ PUTOVANIE DO BETLEHEMA – duchovnú...

Facebook Instagram Youtube