Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Užhorode
  • Gréckokatolícka eparchia v Košiciach
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
  • Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
  • Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi v Prahe
  • Byzantská katolícka eparchia v Parme
  • Eparchia Toronto

Otcovia Púšte

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (715) - Kultivácia svätého zápalu

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (715) - Kultivácia svätého zápalu

06.03.2022 | Otcovia Púšte

V ďalšom odstavci päťdesiatej piatej homílie svätý Izák Sýrsky vysvetľuje pôvod zápalu v duši...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (714) - Zápal chráni človeka

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (714) - Zápal chráni človeka

05.03.2022 | Otcovia Púšte

K duchovnému životu pristupujeme s vedomým si svojej slabosti niekedy až v takej miere, že jej...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (713) - Trpezlivosť prináša veľké dary

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (713) - Trpezlivosť prináša veľké dary

04.03.2022 | Otcovia Púšte

Aj druhý príbeh, ktorým svätý Izák Sýrsky zakončuje svoju homíliu, povzbudzuje pustovníkov k...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (712) - Boh ťa miluje, buď pokojný

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (712) - Boh ťa miluje, buď pokojný

03.03.2022 | Otcovia Púšte

Ak zápasíme, tak Božia milosť v nás vždy koná svoje dielo. V procese očisťovania srdca a mysle...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (711) - Ovocie mnohoročnej askézy

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (711) - Ovocie mnohoročnej askézy

02.03.2022 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky upozorňuje pustovníkov na náročnosť ich povolania, ale tiež na veľkosť Božej...

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (710) - Čnosti a svätosť nie sú ovocím pohodlného života

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (710) - Čnosti a svätosť nie sú ovocím pohodlného života

01.03.2022 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí, že Boh si praje námahu nášho zápasu iba keď mu ponúkame svoje...

Facebook Instagram Youtube