Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

História televízie

  • 2014 – historicky prvá TV relácia z prostredia cirkvi východného obradu Gréckokatolícky magazín.
  • 2015 – vďaka pomoci nových partnerov Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie sa z dvojtýždňovej relácie stal pravidelný týždenný magazín.
  • 2016 – spúšťame online prenosy z pútnických miest a chrámov zo Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Rastúci záujem divákov umožňuje prenosy z nových lokalít, zapája sa aj Mukačevská gréckokatolícka eparchia.
  • 2017 – nový portál www.logos.tv ponúka moderované Živé vysielanie z odpustových slávností. Vybudovali sme moderné TV štúdio, zapája sa americká gréckokatolícka eparchia Parma. Nové občianske združenie Pre LOGOS zaštíti ďalší rozvoj a financovanie projektu.
  • 2018 – nová relácia Dejiny gréckokatolíkov, pripája sa kanadská gréckokatolícka eparchia v Toronte. Spustili sme televízne vysielanie obsahu LOGOS TV v regionálnej TV ZEMPLÍN s dennými živými prenosmi z chrámov a pútnických miest Litmanová a Klokočov.
  • 2019 - druhé TV štúdio umožňuje produkciu ďalších relácií, kde majú pravidelný priestor kňazi, biskupi, ako aj kresťanskí laici. Moderátorom je aj gréckokatolícky kňaz. Do projektu LOGOS sa zapojili aj ďalšie eparchie z Maďarska a USA.
  • 2020 - nová relácia z prostredia východnej cirkvi Otcovia púšte. Vyrábame pravidelné kresťanské TV relácie a v náročných časoch pandémie aj denné živé prenosy. Do LOGOS TV sa zapojili takmer všetky gréckokatolícke eparchie vo svete, ktoré vznikli z tradície starobylej Mukačevskej eparchie.

LOGOS TV ukazuje, aká oslovujúca a užitočná môže byť spolupráca laikov a Cirkvi pri rozvíjaní vzácnej myšlienky.


Facebook Instagram Youtube