Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Užhorode
  • Gréckokatolícka eparchia v Košiciach
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
  • Gréckokatolícka eparchia v Bratislave
  • Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi v Prahe
  • Byzantská katolícka eparchia v Parme
  • Eparchia Toronto

Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

04.06.2021 | Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice
Podeľte sa s nami o úmysly...

 Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

21.05.2021 | Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice Podeľte sa s nami o úmysly...

 Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

07.05.2021 | Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice Podeľte sa s nami o úmysly...

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

19.02.2021 | Apoštolát modlitby

Podeľte sa s nami o úmysly Vašich modlitieb.????

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice

05.02.2021 | Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice Podeľte sa s nami o úmysly...

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky

15.01.2021 | Apoštolát modlitby

Sledujte naživo Apoštolát modlitby z Arcibiskupskej Kaplnky - Košice
Podeľte sa s nami o úmysly...

Za milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev

Za milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev

01.01.2021 | Apoštolát modlitby

V dnešnej novoročnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť...

Posilňovanie osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi

Posilňovanie osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi

18.12.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel,...

Za prehlbovanie úcty k Svätému písmu

Za prehlbovanie úcty k Svätému písmu

20.11.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel,...

Za rozvoj robotizácie a umelej inteligencie

Za rozvoj robotizácie a umelej inteligencie

06.11.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel,...

Aby zasvätení Bohu vydávali svedectvo viery

Aby zasvätení Bohu vydávali svedectvo viery

16.10.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel,...

Za väčšie zastúpenie laikov na zodpovedných miestach Cirkvi

Za väčšie zastúpenie laikov na zodpovedných miestach Cirkvi

02.10.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel,...

Učitelia Slovenska potrebujú naše modlitby

Učitelia Slovenska potrebujú naše modlitby

18.09.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby na tretí piatok v mesiaci sa budeme spoločne s vladykom Cyriom...

Drancovanie prírodného bohatstva planéty

Drancovanie prírodného bohatstva planéty

04.09.2020 | Apoštolát modlitby

Spojme sa spoločne v modlitbe s vladykom Cyrilom Vasiľom v našej novej relácii Apoštolát modlitby....

Facebook Instagram Youtube