Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
2% z dane

Katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky


Katedrálou košickej eparchie je chrám Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ul.č.40. Bol postavený za hradbami mesta Košice v rokoch 1882 – 1898 v neorománskom slohu podľa projektu Viliama Kolatseka a staviteľa Ľudovíta Schmidta. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a dvojicou veží. Priestory lode sú zaklenuté troma klenbami.

Nástenné maľby sú dielom Jozefa Királya. neskôr ich premaľoval Štefan Hegedüš a v roku 1910 výmaľby celého interiéru realizoval Rudolf Orosz. Stropná maľba pozostáva z troch medailónov umiestnených na strednej osi klenby pozdĺž lode. Tvoria ich Krst Krista v Jordáne, Zmŕtvychvstanie Pána a Zoslanie Svätého Ducha. Kompozične sú doplnené bohato geometricky zdobenými pásmi, ktoré lemujú medailónky.

Autorom prístenných stĺpov je košický sochár a rezbár Andrej Bacsó. Balustrády s ozdobami na chóre vytvoril taliansky majster Domenico Riero. Za najstaršiu zachovalú maľbu sa považuje Panna Mária s Ježišom nad centrálnym oknom chrámu. V interiéri chrámu sa nachádza ikonostas dokončený roku 1902 košickým sochárom Jurajom Urrom a kazateľnica tiež zo začiatku 20. storočia.

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRIAMYCH PRENOSOV V KATEDRÁLE NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V KOŠICIACH

Pondelok
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 07:30 Utiereň
 • 12:00 – Sv. liturgia
 • 16:45 Moleben k Prečistej Bohorodičke
 • 17:00 – Sv. liturgia
 • 17:45 Večiereň
Utorok
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 07:30 Utiereň
 • 12:00 – Sv. liturgia
 • 16:45 Moleben k Prečistej Bohorodičke
 • 17:00 – Sv. liturgia
 • 17:45 Večiereň
Streda
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 07:30 Utiereň
 • 12:00 – Sv. liturgia
 • 16:45 Moleben k Prečistej Bohorodičke
 • 17:00 – Sv. liturgia
 • 17:45 Veľká večiereň s lítiou
Štvrtok
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 07:30 Utiereň
 • 12:00 – Sv. liturgia
 • 16:45 Sv. liturgia + Moleben k Prečistej Bohorodičke
 • 17:00 – Sv. liturgia
 • 18:30 Sv. liturgia
Piatok
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 07:30 Utiereň
 • 08:30 Sv. liturgia (maď.)
 • 12:00 – Sv. liturgia
 • 17:00 – Sv. liturgia
 • 17:45 Akatist k presvätej Bohorodičke
Sobota
 • 06:30 Sv. liturgia
 • 17:00 – Veľká večiereň
 • 18:00 Sv. liturgia
Nedeľa
 • 06:30 utiereň
 • 07:30 Sv. liturgia
 • 09:00 Sv. liturgia
 • 10:30 Sv. liturgia zameraná na deti
 • 12:00 – Sv. liturgia (maď.)
 • 15:00 Sv. liturgia
 • 17:00 – Večiereň
 • 18:30 Sv. liturgia

Aktuálny liturgický program nájdete tu: https://kestaremesto.grkatke.sk/

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube