Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
ÚDAJE PRIJÍMATEĽA:
Názov:
Pre LOGOS o.z.
Právna forma:
občianske združenie
IČO:
50747886
Sídlo:
Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance
V závislosti od toho, či ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama alebo právnická osoba, postupujte pri venovaní podielu zo zaplatenej dane podľa nasledovných informácií.
ZAMESTNANEC, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ
1. Svojho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby.
2. V potvrdení je uvedený dátum zaplatenia dane a výška dane, z ktorej si vypočítate sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, a to vo výške:
  • 2% z vašej zaplatenej dane (minimálne však 3 Eurá), ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín,
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, v ktorých ste v roku 2020 ako dobrovoľník pracovali.
3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Toto vyhlásenie môžete vypísať pohodlne priamo vo svojom počítači a následne ho vytlačiť. Do vyhlásenia vpíšte svoje osobné údaje, výšku zaplatenej dane a sumu do výšky 2% alebo 3% zo zaplatenej dane, ktorú nám chcete poukázať. Údaje o prijímateľovi už sú vypísané.
4. Vytlačené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak ste odpracovali v roku 2020 ako dobrovoľník najmenej 40 hodín, pripojte aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.
FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama
1. Z výšky vašej zaplatenej dane si vypočítajte sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, a to vo výške:
  • 2% z vašej zaplatenej dane (minimálne však 3 Eurá), ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín,
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 20120 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, v ktorých ste v roku 2020 ako dobrovoľník pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú uvedené vyššie.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska, prípadne elektronicky najneskôr do 31.3.2021. V tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte. Ak ste pracovali v roku 2020 ako dobrovoľník najmenej 40 hodín, pripojte aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie vám na vyžiadanie vydá organizácia/ organizácie, pre ktoré ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.
PRÁVNICKÁ OSOBA:
Upozornenie:
Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú uvedené vyššie. (Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.)
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla), prípadne elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Viac informácií o venovaní podielu z dane nájdete na www.rozhodni.sk alebo na www.slovensko.sk

Facebook Instagram Youtube