Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Otec s dvoma synmi

25.02.2021 | Život s Kristom

Je dosť možné, že v topánkach každej z postáv v podobenstve, občas chodíme. Snažíme sa odpúšťať a dávať nové šance svojim príbuzným, či priateľom, tak ako otec v príbehu. Sú chvíle, kedy potrebujeme odpustenie, ako mladší syn. Sú žiaľ chvíle, kedy okolnosti zdajú sa nám nespravodlivé a začneme vzdorovať, ako starší brat. V týchto štyroch častiach podobenstva o márnotratnom synovi sa zamyslíme nad každou jednou z postáv.


Facebook Instagram Youtube