Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posledná rozlúčka s gréckokatolíckym kňazom prof. Vojtechom Boháčom

10.03.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 245: Prof. Vojtech Boháč bol významnou osobnosťou Gréckokatolíckej cirkvi, okrem svojej príkladnej služby kňaza a pedagóga, bol jedným z najväčších odborníkov na byzantský obrad. Poďte sa s nami pozrieť na život tohto nezabudnuteľného kňaza. Okrem iného v magazíne nájdete, ako si na profesora Boháča spomínajú jeho priatelia a duchovní kolegovia vladyka Ján Babjak SJ, vladyka Cyril Vasiľ SJ a dekan GTF PU v Prešove prof. ThDr. Peter Šturák.


Facebook Instagram Youtube