Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM - Strach z Boha

15.04.2021 | Život s Kristom

Počas rôznych rozhovorov a stretnutí s ľuďmi, som zistil, že mnohí kresťania majú z Boha strach. Všetky duchovné aktivity (chodenie do chrámu, modlitby, pôst, ...) robia zo strachu pred Bohom. Odkiaľ sa to vzalo? Čo môže byť spúšťačom toho, že ľudia namiesto lásky k Bohu, pociťujú strach z Boha?


Facebook Instagram Youtube