Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (485) - Neotvárajme sa pre nebezpečné útoky

19.07.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky pokračuje v poučení o dôležitosti udržania asketického zápalu v malých veciach, ktorý chráni človeka pred útokmi vo veľkých veciach.


Facebook Instagram Youtube