Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: Aká by mala byť naša modlitba?

15.08.2021 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

Keď sa modlime bez emócií, vôbec nič v modlitbe neprežívame. Modlitba má byť o vzťahu, nie o slovách. Len prostredníctvom nášho vzťahu k nej sa môžu veci premieňať.


Facebook Instagram Youtube