Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (567) - Znak prebudenia vášní

09.10.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí, že po začatí asketického úsilia, ktorý je znakom úsilia o pokrok v duchovnom živote, človek začne vnímať jeho dobré ovocie.


Facebook Instagram Youtube