Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Archimandrita Jaroslav Lajčiak - "Plač duša!"

20.03.2022 | Spevy

V strede Veľkeho Pôstu na krížupoklonnú nedeľu Vám ponúkame meditatívnu modlitbu. Pozýva nás k zamysleniu sa nad sebou samými, vlastným životom, smerovaním nášho putovania. Chce upriamiť našu pozornosť na nebo a budúcnosť s Bohom, ktorá nás očakáva. Nech pod vplyvom okolností, ktoré v tomto čase zažívame i tento spev napomôže všetkým nám k hlbšiemu prežívaniu pôstnej doby a pripraví nás na stretnutie so Vzkrieseným Kristom.


Facebook Instagram Youtube