Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA PETER POSVÄTIL OBNOVENÝ CHRÁM V ROHOŽNÍKU

02.08.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V sobotu 23. júla 2022 posvätil vladyka Peter Rusnák obnovený chrám Nanebovstúpenia Pána vo filiálnej obci Rohožník, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru a exteriéru. Slávnosť začala sprievodom z obecného úradu k chrámu, kde vladyku privítala miestna starostka Bc . Jana Paľová starobylým slovanským zvykom – chlebom a soľou a miestny správca o. Pavol Dancák ml. ručným krížom, ktorý vladyka prijal a udeľoval ním požehnania. Po posviacke nasledovala sv. liturgia, ktorú spolu s vladykom Petrom slávil miestny správca, ďalej o. Ján Blaško, medzilaborský protopresbyter a rodák z farnosti a o. Pavol Dancák st., výpomocný duchovný farnosti Prešov a profesor GTF PU. V homílii vladyka Peter pripomenul veriacim, že je správne a dôležité dbať na dôstojnosť a krásu budovy chrámu, ešte dôležitejšie je však dávať zreteľ na krásu nášho vnútorného chrámu – nášho srdca, aby bol dôstojným príbytkom Boha, ktorého prijímame vo sviatostiach. Na záver vladyka Peter udelil starostke Bc. Jane Paľovej ocenenie – jubilejnú medailu za jej obetavú službu a angažovanosť a miestny správca o. Pavol Dancák ml. poďakoval všetkým, zvlášť miestnym veriacim, za modlitby a pomoc pri uskutočnení tohto diela. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3714


Facebook Instagram Youtube