Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Dokážeme vnímať kríž aj inak ako nástroj smrti? - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

21.09.2022 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Peter Rusnák počas ďakovnej sv. liturgie pri príležitosti výročia návštevy Svätého Otca Františka v Prešove. Pamätáte si ešte, o čom hovoril Svätý Otec vo svojej homílii v Prešove?


Facebook Instagram Youtube