Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÁPEŽ VYZDVIHOL VÝZNAM MISIJNÝCH DIEL

06.06.2023 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Pápežské misijné diela „nie sú len agentúrou na rozdeľovanie finančných prostriedkov tým, ktorí ich potrebujú, ale skutočnosťou povolanou podporovať evanjelizačné poslanie vo všeobecnej Cirkvi“, zdôraznil Svätý Otec. Zdroj: VATICANNEWS | https://www.vaticannews.va/sk/papez/n...


Facebook Instagram Youtube