Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

UPÚTAVKA: O. Miroslav Bujdoš: ŽIVOT S KRISTOM - nová relácia

04.11.2020 | Život s Kristom

Život s Bohom je jedno veľké dobrodružstvo. Nie každý má na to odvahu, no každý po tom túži, hoci si to nemusí uvedomovať. Ak to neskúsi, zostáva v ňom prázdnota, ktorú sa snaží zaplniť hocičím. Tragédiou dnešnej doby je to, že ľudia veria, ale veria v hocičo. No my priatelia, veríme v Krista! Už len z toho faktu plynie isté sebavedomie. Čo to so sebou prináša? Aké výhody, aké úskalia, ... . Na predstavy a plány, ktoré má s nami Boh sa veľakrát necítime pripravení. Ale jednak, láka nás spoznať to, čo v nás On vidí. Poznať tak jeho názor na nás, čo si myslí o mojom živote, o mojich vzťahoch, o mojich večne opakujúcich sa zlyhaniach? Z časti sa budeme učiť pozerať na náš život, ako sa naň pozerá Boh. Vnímať druhého človeka z Božej perspektívy. Vidieť vo svete, to čo v ňom vidí Boh. Nie nevyhnutne jeho momentálny stav, ale jeho potenciál. To by bolo skvelé. ❗PRVÁ ČASŤ RELÁCIE NESIE NÁZOV POTREBUJÚ RODIČIA NAŠU ÚCTU? Najväčší dar, aký môžu dať deťom rodičia je ich vzájomná láska. No čím všetkým si musia prejsť počas výchovy dieťaťa? Čo im možno chýba? Majú právo na omyly? Čo by si možno priali najviac? A aký dar by potešil práve ich?


Facebook Instagram Youtube