Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Za prehlbovanie úcty k Svätému písmu

20.11.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybrali naši otcovia biskupi.
Úmysel na tento piatok znie: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.


Facebook Instagram Youtube