Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Posilňovanie osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi

18.12.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybrali naši otcovia biskupi.
Úmysel na tento piatok znie: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám.


Facebook Instagram Youtube