Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Cathedral of the Nativity of the Mother of God


Katedrálou košickej eparchie je chrám Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ul.č.40. Bol postavený za hradbami mesta Košice v rokoch 1882 – 1898 v neorománskom slohu podľa projektu Viliama Kolatseka a staviteľa Ľudovíta Schmidta. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a dvojicou veží. Priestory lode sú zaklenuté troma klenbami.

Nástenné maľby sú dielom Jozefa Királya. neskôr ich premaľoval Štefan Hegedüš a v roku 1910 výmaľby celého interiéru realizoval Rudolf Orosz. Stropná maľba pozostáva z troch medailónov umiestnených na strednej osi klenby pozdĺž lode. Tvoria ich Krst Krista v Jordáne, Zmŕtvychvstanie Pána a Zoslanie Svätého Ducha. Kompozične sú doplnené bohato geometricky zdobenými pásmi, ktoré lemujú medailónky.

Autorom prístenných stĺpov je košický sochár a rezbár Andrej Bacsó. Balustrády s ozdobami na chóre vytvoril taliansky majster Domenico Riero. Za najstaršiu zachovalú maľbu sa považuje Panna Mária s Ježišom nad centrálnym oknom chrámu. V interiéri chrámu sa nachádza ikonostas dokončený roku 1902 košickým sochárom Jurajom Urrom a kazateľnica tiež zo začiatku 20. storočia.

Program pravidelne vysielaných bohoslužieb v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach - 12.10. - 18.10.

Pondelok - Piatok
  • 06:30 – Sv. liturgia (CS)
  • 07:30 – Sv. liturgia
  • 17:00 – Sv. liturgia
Sobota
  • 06:30 – Sv. liturgia (CS)
  • 07:30 – Sv. liturgia
  • 17:00 – Večiereň
Nedeľa
  • 07:30 – Utiereň
  • 09:00 – Sv. liturgia (CS)
  • 17:00 – Večiereň

Aktuálne informácie na: www.grkatke.sk

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube