Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
2% z dane

Basilica of the Holy Spirit in Michalovce


Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931 - 1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku až do roku 1950 slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína. Po návrate otcov redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Hlavný eparchiálny odpust sa tu každoročne koná v Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Tematicky je prvý deň odpustu zameraný na obnovu kňazov Košickej eparchie. Okrem toho sa v chráme každoročne slávia aj významné odpusty ku cti ružencovej Božej Matky a ku cti bl. Metoda D. Trčku CSsR a tiež fatimské soboty. Na odpustovej slávnosti 2012 bol zverejnený dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o tom, že rehoľný chrám v Michalovciach bol povýšený na baziliku minor.

PROGRAM PRIAMYCH PRENOSOV V BAZILIKE ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA V MICHALOVCIACH

Pondelok
 • 06:00 Sv. liturgia
 • 17:30 Akatist k Presv. Bohorodičke
 • 18:00 Sv. liturgia
Utorok
 • 06:00 Sv. liturgia
 • 17:30 Akatist k Presv. Bohorodičke
 • 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
Streda
 • 06:00 Sv. liturgia
 • 17:30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci
 • 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
Štvrtok
 • 06:00 Sv. liturgia
 • 17:30 Akatist k Presv. Bohorodičke
 • 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
Piatok
 • 06:00 Sv. liturgia
 • 17:30 Akatist k Presv. Bohorodičke
 • 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
Sobota
 • 07:00 Sv. liturgia
 • 18:00 Sv. liturgia a Veľká večiereň
Nedeľa
 • 07:00 Utiereň
 • 08:00 Sv. liturgia (csl)
 • 09:30 Sv. liturgia
 • 11:00 Sv. liturgia
 • 18:00 Sv. liturgia

Aktuálny liturgický program nájdete tu: https://www.bazilikaredemptoristi.sk/sv-liturgie/

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube