Televízia LOGOS
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Basilica of the Holy Spirit in Michalovce


Chrám Svätého Ducha v Michalovciach je materským chrámom redemptoristov východného obradu na Slovensku. Vybudovali ho v rokoch 1931 - 1934 v neobyzantskom slohu. Od počiatku až do roku 1950 slúžil ako pútnické miesto pre gréckokatolíkov zo Zemplína. Po návrate otcov redemptoristov v roku 1990 chrám opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

Od roku 2001 sú v bočnom oltári Božského Srdca (vpravo od ikonostasu) uložené ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Hlavný eparchiálny odpust sa tu každoročne koná v Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Tematicky je prvý deň odpustu zameraný na obnovu kňazov Košickej eparchie. Okrem toho sa v chráme každoročne slávia aj významné odpusty ku cti ružencovej Božej Matky a ku cti bl. Metoda D. Trčku CSsR a tiež fatimské soboty. Na odpustovej slávnosti 2012 bol zverejnený dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o tom, že rehoľný chrám v Michalovciach bol povýšený na baziliku minor.

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Youtube