Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (337) - Sv. Izák Sýrsky - Ťažké situácie

21.02.2021 | Otcovia Púšte

Požehnaným je preto človek, ktorý sa naučí hľadieť na všetky ťažkosti ako na lieky, ktoré mu Boh zosiela na uzdravenie jeho duše.


Facebook Instagram Youtube