Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Gréckokatolícky Magazín - 87. vydanie

13.12.2016 | Gréckokatolícky Magazín

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku už viac ako 25 rokov spája v sebe kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu kresťanských princípov.

Decembrová fatimská sobota v bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení požehnania kolední


Facebook Instagram Youtube