Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Zo života v kňazskom seminári - Poznávací výlet do Poľska

27.11.2021 | Zo života v kňazskom seminári

Počas voľných dní rektorského voľna a štátneho sviatku 16.11. a 17.11.2021, predstavení a seminaristi z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Poľska. Mali sme túžbu navštíviť Krakov, Osvienčim a Wadovice.


Facebook Instagram Youtube