Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (686) - O prirodzenom poznaní

05.02.2022 | Otcovia Púšte

Krátka päťdesiata tretia homília sa zaoberá rozdielmi medzi stupňami poznania. Je zrejmé, že je dodatkom k téme prechádzajúcej homílie.


Facebook Instagram Youtube