Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Odpustová slávnosť v Levoči

12.10.2022 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (279): V Pozdišovciach odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu významných rodákov z obce - gréckokatolíckych biskupov Michala Rusnáka CSsR a Jána Eugena Kočiša. V Chráme Ochrany presvätej Bohorodičky slávil vladyka Peter Rusnák sv. liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti spojenej s posviackou bohostánku, nástenných malieb a nových lavíc.


Facebook Instagram Youtube