Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Púť synov a otcov / Vladyka Cyril Vasiľ o nových opatreniach vlády

06.10.2020 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 236: Tento rok sa uskutočnil prvý ročník udalosti s názvom Púť synov a otcov. V slnečný septembrový deň sa tak stretli rodiny a predstavitelia Košickej eparchie, aby spoločne zamierili z pútnického miesta Klokočov na Viniansky hrad. Táto púť ponúkla otcom a synom deň, počas ktorého mohli stráviť spoločný čas, viac sa spoznať, ale aj načerpať od ostatných účastníkov a vytvoriť tak jedno spoločenstvo. Rada pre mládež Košickej eparchie chcela touto púťou poukázať na dôležitosť mužského vzoru pri formovaní identity. O program sa postarali skauti, ktorí si pripravili hry pre synov a katechézu pre otcov. Púť bola zavŕšená sv. liturgiou, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ SJ. Od 1. októbra sa zmenili opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Výsledkom je, že na hromadných podujatiach, a teda aj na liturgiách, môže byť prítomných maximálne 50 ľudí. Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. V magazíne sa dozviete, o čo všetko prosia duchovní predstavitelia veriacich v súvislosti s touto situáciou. Taktiež nám apoštolský administrátor Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ porozprával, akým spôsobom sa k celému problému postavili biskupi a cirkev, a zároveň povzbudil veriacich k sláveniu liturgií cez televízne vysielanie.


Facebook Instagram Youtube