Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Košiciach slávili starobylú liturgiu sv. Jakuba / Deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie

03.11.2020 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 238: 23. októbra bola v Košickej katedrále slávená starobylá liturgia sv. Jakuba, pri ktorej sa zdôrazňuje počúvanie Božieho slova, Ježišova obeta a zároveň starozákonný charakter. Liturgia bola vysielaná prostredníctvom LOGOS TV a diváci sa tak mohli zúčastniť tejto neobyčajnej bohoslužby aj v tomto pandemickom čase. Výnimočná udalosť to bola aj z toho dôvodu, že ju vladyka Cyril Vasiľ SJ celebroval po prvýkrát. Započúvajte sa do nádherných spevov a hlbokých obradov liturgie. Gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie koronavírusu. Veriaci sa tak mohli spojiť v modlitbách a prosbách za túto neľahkú situáciu. V Katedrálnom chráme v Prešove mali veriaci možnosť zotrvať pri adorácii. Vladyka Ján Babjak SJ nám v magazíne pripomenul, aké dôležité je nie len dodržiavať opatrenia, no taktiež prinášať celú situáciu k Ježišovým nohám.


Facebook Instagram Youtube