Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Výročie založenia a obnovenia činnosti Teologickej akadémie v Prešove

01.12.2020 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 240: Gréckokatolícka fakulta v Prešove si pripomenula 140 rokov od založenia Teologickej akadémie a 30 rokov od znovuobnovenia jej činnosti. Teologická fakulta má tak za sebou dlhú históriu vzdelávania mladých mužov na ich budúcu službu kňaza. Zakladateľom Teologickej akadémie v Prešove bol prešovský biskup ThDr. Mikuláš Tóth. Činnosť fakulty bola obnovená v roku 1990, vďaka čomu mohla duchovná a vzdelávacia formácia pokračovať. Dnes má fakulta svoje zabehnuté pravidlá a zároveň sa snaží ponúkať rôzne nenásilné a povzbudivé aktivity, akými sú spoločná modlitby či púte.


Facebook Instagram Youtube