Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM /41/ - Duchovne

28.02.2021 | S Božím slovom

V čase, keď nie je jednoduché sa s Bohom stretnúť na telesnej či duševnej úrovni, Ježiš Kristus ukazuje, že pre Neho je aj tak najdôležitejšia tá duchovná rovina človeka. A k nej má prístup kedykoľvek. Zvlášť, keď mu dáme priestor. Zvlášť, keď mu ten priestor v nás umožní niekto z našich blížnych. Sme pozvaní k odkrývaniu našej duchovnej strechy.


Facebook Instagram Youtube