Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM /44/ - V rozmedzí

21.03.2021 | S Božím slovom

Evanjelium, ktoré veľmi jasne ukazuje rozdiel medzi našim a Ježišovým myslením. Nie: ,,Keby tak mne mohlo byť poslúžené?" ale: ,,Komu môžem poslúžiť ja?". Na mieste, kde sa aj pomedzi kamene vedia pretlačiť stromy, nás Božie slovo pozýva dobre sa rozhodnúť a pretlačiť život aj cez tie naše skamenelosti.


Facebook Instagram Youtube