Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUST MLADÝCH - VÍKEND VENOVANÝ MLADÝM

03.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Téma Muž vo vzťahoch spojila dni prvého májového víkendu venovaného v Košickej eparchii mladým do tzv. Odpustu mladých. Ten sa od čias blahoslaveného P.P. Gojdiča koná prvú májovú sobotu v pútnickom mieste Klokočov a pozýva mladých k modlitbe.

Centrom Odpustu mladých bola prvá májová sobota. Zjednotení v modlitbe pri Patrónke Zemplína v Klokočove prosili mladí spolu so svojím biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom Košickej eparchie sede plena, o požehnanie pre všetkých chlapcov a mužov. Vyvrcholením modlitieb bolo slávenie archijerejskej sv. liturgie. V homílii sa vladyka Cyril Vasiľ SJ venoval téme vzťahov, ktoré nás majú učiť byť tu pre druhého. Liturgiu svojim spevom skrášlili mladí z farnosti Lastomír.

Zavŕšením Odpustu mladých bolo online inšpiratívne stretnutie, ktoré v nedeľu, 2. mája, vysielala na svojej facebookovej stránke Rada pre mládež Košickej eparchie. Rozprávať sa na tému Muž vo vzťahu prišli Michala Mrázová, zakladateľka poradenského centra Mama, nie si sama, animátorka Miriama Hučková, Peter Podlesný, speaker, kondičný tréner a autor projektu muzom.sk a bohoslovec a animátor v jednej osobe Samuel Dávid Bombár. Družnú debatu, ktorá priniesla hlboké myšlienky i vtipné momenty viedla moderátorka Kristína Oravcová. Do diskusie sa prostredníctvom aplikácie sli.do zapojili aj diváci a tak téma tohto víkendu bola prelúskaná z rôznych strán.

Program celého Odpustu mladých zastrešovala Rada pre mládež Košickej eparchie, ktorá v nedeľu na svojom e-shope zverejnila aj novú kolekciu tričiek SOM. Všetkým organizátorom, zúčastneným a zvlášť mladým, patrí veľké poďakovanie za nádherne prežitý víkend.

Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...​

Zdroj: TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.


Facebook Instagram Youtube