Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCIBISKUP CYRIL VASIĽ SJ SA MODLIL PRI HROBE VLADYKU MILANA ŠÁŠIKA

04.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, oslávil nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorodskej katedrále archijerejskú sv. liturgiu a popoludní paschálnu večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika. Spolu s vladykom Nilom, kňazmi a seminaristami eparchie, sa pri jeho hrobe pomodlil paschálnu panychídu a položil kyticu kvetov. Mukačevská eparchia, ktorá je matkou všetkých miestnych cirkví pochádzajúcich z Užhorodskej únie, si tento rok pripomína Rok výročí. Preto ani Gréckokatolícka cirkev na Slovensku nezabúda na mukačevský biskupský stolec, ktorý niekoľko storočí spravoval aj gréckokatolíkov z nášho územia. Zvlášť v období po smrti vladyku Šášika je duchovne spojená s gréckokatolíkmi z teritória bývalej Podkarpatskej Rusi a modlí sa za ich nového pastiera, aby aj naďalej duchovne zjednocoval pod patronátom sv. Mikuláša a sv. Cyrila a Metoda gréckokatolíkov na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Chorvátsku, Srbsku, ale aj za oceánom v USA a v Kanade. Tlačovú správu nájdete aj tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...​ Zdroj: TSKE Foto: Jaroslav Lajčiak


Facebook Instagram Youtube