Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SPOLOK SV. CYRILA A METODA OSLAVUJE VÝZNAMNÉ VÝROČIE

05.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Pri príležitosti dnešného jubilea, ktorý oslavuje Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, Vám prinášame video z roku 2019, v ktorom sme Vám predstavili tento zaujímavý kultúrno-výchovný spolok gréckokatolíkov, v ktorom sa snažia zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda a pripomínať veriacim dôležitosť duchovných koreňov.


Facebook Instagram Youtube