Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA PETER RUSNÁK: NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

16.05.2021 | Evanjelium na dnes

Drahí veriaci, dnes sa nám prihovára vladyka Peter Rusnák, aby nám pripomenul, že Ježišovi záleží na každom z nás. V dnešnej dobre majú ľudia množstvo výhovoriek – nemám čas sa modliť, nebaví ma to, nevidím v tom zmysel. Ježiš však nepovedal, že nemá čas, ani že ho to nebaví, ale modlil sa k Otcovi za nás: „...a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.“


Facebook Instagram Youtube