Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL POSVÄTIL ZÁKLADNÝ KAMEŇ PRE NOVÝ CHRÁM V CHUSTE

21.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Vladyka Cyril Vasiľ SJ vykonal v období Paschy roku 2021 podľa juliánskeho kalendára návštevu našej susednej a materskej Mukačevskej eparchie. Po bohoslužbách v katedrálnom chráme Povýšenia sv. kríža v Užhorode navštívil vladyka Cyril aj viaceré iné farnosti a spoločenstvá veriacich tejto starobylej eparchie. Štvrtého mája, na svetlý utorok, podľa juliánskeho kalendára vykonal posviacku kríža a základného kameňa pre nový drevený chrám Vzkriesenia Pána v meste Chust. V tomto meste nad riekou Tisou sa v medzivojnovom období plánovalo so zriadením gréckokatolíckej eparchie. Po viedenskej arbitráži roku 1938, kedy južné časti vtedajšieho Československa pripadli aj s Užhorodom Maďarsku, sídlila v Chuste administratíva Mukačevskej eparchie, na čele ktorej bol vladyka Dionýz Njaradi z Križevci (Juhoslávia), ktorý kedysi spravoval aj Prešovskú eparchiu. Výstavbu chrámu zastrešuje mitr. protojerej Volodymyr Babyč, synkel a archidekan Chustského archidiakonátu. Ako sa vyjadril o. Volodymyr – myšlienka na stavbu chrámu v časti mesta, ktorá je vzdialená od miestneho gréckokatolíckeho chrámu vyšla ešte od dnes už nebohého vladyku Milana Šašika CM v období Paschy roku 2015. Ten si veľmi prial, aby aj títo veriaci mali svoje duchovné centrum – svoj Boží chrám. Tešíme sa z tejto udalosti, ktorá je dôkazom duchovnej jednoty cirkví pochádzajúcich z Užhorodskej únie a veriacim a duchovenstvu Chustu prajeme veľa síl do budovania nového Božieho chrámu! Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021... Zdroj: TSKE informoval Daniel Černý Foto: Вісник Хустщини


Facebook Instagram Youtube