Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL NAVŠTÍVIL TRHOVIŠTE

22.06.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Pri príležitosti osláv 300. výročia gréckokatolíckej farnosti v Trhovišti ju 20. júna navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolsky administrátor Košickej eparchie. Program začal modlitbou ďakovného molebenu a posvätného ruženca. Pred archijerejskou svätou liturgiou bol v sprievode prinesený nový antimenzion na prestol. Počas homílie vladyka Cyril vychádzal z Evanjelia 4. nedele po Päťdesiatnici o stotníkovi. Povzbudil prítomných k tomu, aby nepretrhli ohnivko viery, ktoré je v Trhovišti živé a prítomné v gréckokatolíckej cirkvi celých tristo rokov. Téma odovzdávania viery je veľmi dôležitá práve teraz, keď sú veriaci pozvaní sa znova vrátiť k prezenčnej účasti na bohoslužbách. Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia samosprávy a podnikatelia, ktorým miestny farár poďakoval za spoluprácu a vyjadril túžbu, aby sa v práci o spoločné dobro ľudí pokračovalo aj v budúcnosti.


Facebook Instagram Youtube