Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUST NA SVIATOK PATRÓNOV BRATISLAVSKEJ EPARCHIE

01.07.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov bratislavskej eparchie sa v utorok 29. júna 2021 konala v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave odpustová slávnosť. Slávnostnú sv. liturgiu o 17.00 h. viedol protosynkel eparchie, o. Vladimír Skyba za účasti viacerých kňazov a archidiakona Michala Vadrnu. Sv. Peter a Pavol sú patrónmi bratislavskej eparchie a ich symboly (kľúče a meč) sú znázornené aj v eparchiálnom erbe. Katedrálu zdobí aj ich ikona, do ktorej sú osadené relikvie týchto veľkých apoštolov. Ide o relikviu z Petrovho kríža a zo stĺpu, pri ktorom bol sťatý sv. Pavol. Vo svojej homílii kazateľ poukázal na osobnosti svätých Petra a Pavla. Vychádzajúc z prvého čítania z Listu Korinťanom (2 Kor 11,21b-12,9) pripomenul, koľko utrpenia a ťažkostí znášal pre Krista sv. Pavol, a to v dobe, keď ešte Cirkev nebola tak rozšírená. V závere homílie kazateľ poukázal na príklad blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý zachránil počas vojny mnohých Židov, a tak vydal nádherné svedectvo o Kristovi, o Božej láske ku každému človeku. Toto svedectvo vydal biskup Gojdič aj vo väzení, keď mu takpovediac jeho cirkev „ukradli spred očí“. Pavol Gojdič však hľadel na Ježiša, a kto vidí Ježia, vidí víťazstvo v Kristovi. Slávnosť sa skončila spevom Pápežskej hymny, mnoholitsvijem, myrovaním a spoločným agapé na dvore Eparchiálneho úradu. Zdroj: Stano Gabor | GRKATBA Celú tlačovú správu nájdete tu: https://grkatba.sk/odpust-na-sviatok-...


Facebook Instagram Youtube