Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: OTEC JAROSLAV PASOK: Akých kresťanov nájde Svätý Otec na Slovensku?

22.08.2021 | Evanjelium na dnes

Dnešné evanjelium je radostné a povzbudzuje nás. Máme cirkev – pomyselnú vinicu. Keby sa nás Svätý Otec opýtal, či načas odovzdávame úrodu z našej vinice, alebo naopak ešte váhame, otáľame a čakáme na iných - čo by sme mu my odpovedali?


Facebook Instagram Youtube