Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (570) - Srdce odumreté pre Boha

12.10.2021 | Otcovia Púšte

Nemožno vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom, pokiaľ dovolíme zmyslom, aby ho naplnili impulzmi, ktoré nenechávajú žiadne miesto pre poznanie, ktoré prichádza zhora.


Facebook Instagram Youtube